آمار و مدلسازی

آمار و مدلسازی

 

درس آمار که برای دانش آموزان رشته تجربی در سال سوم دبیرستان و برای دانش آموزان رشته ریاضی فیزیک در سال دوم دبیرستان تدریس می شود از جمله دروس ساده ای می باشد که با یادگیری تعاریف مختلف این درس و نکات خاص آن به راحتی می توان در امتحانات درس آمار نمره بالایی را کسب نمود. اما به دلیل تعداد کم سوالات این درس در کنکور سراسری اغلب داوطلبین کنکور از همان ابتدا ترجیح می دهند تا مطالب این درس را حذف نموده و برای کنکور این درس را مطالعه نکنند. استدلال اکثر داوطلبین نیز این می باشد که برای این تعداد سوال کم خواندن یک کتاب قطور اتلاف وقت می باشد. ولی به نظر من تنها تعداد معدودی تعریف در این کتاب وجود داشته و بنابر سطح سوالات کنکور می توان آن ها را به راحتی یاد گرفته تا در کتکور سوالات مربوط به این قسمت را جواب داده و امتیاز مربوط به درس آمار را کسب نمود. به زودی اطلاعات مربوط به ویدیو آموزش درس آمار که برای هر دو رشته ریاضی فیزیک و تجربی تهیه شده است را در اختیار شما قرار می دهم.


 

دانلود کتاب درسی آمار 


 

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۱

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۲

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۳

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۴

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۵

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۶

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۷

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۸

دانلود امتحان درس آمار و مدل سازی سال دوم دبیرستان ریاضی فیزیک و سوم دبیرستان تجربی نیم سال اول (‌دی ماه ) شماره ۹


 

و آموزش ریاضیات، ویدئو ریاضیات کنکور تجربی، فیلم ریاضیات تجربی، آموزش حد و پیوستگی، آموزش مشتق، آموزش انتگرال، هندسه ۱، ریاضیات دوم دبیرستان، ریاضی سوم تجربی، ریاضی پیش تجربی، تست هندسه کنکور، تست ریاضی کنکور، حل تشریحی ریاضیات کنکور، کنکور تجربی، کاربرد مشتق، مجانب مایل، مجانب افقی، رسم نمودار توابع، حل آسان تست کنکور، آموزش مفهومی ریاضیات، دی وی دی کنکور، دی وی دی ریاضیات کنکور، تصاعد حسابی، تصاعد هندسی، توابع نمایی و لگاریتمی، انتگرال معین، انتگرال نامعین، فرمول مشتق، فرمول انتگرال، مثلثات، توابع مثلثاتی، توابع متناوب، تابع قدرمطلق، تابع براکت، تابع جزء صحیح، ماتریس، دترمینان، آمار و مدلسازی، نمودار جعبه ای، نمودار دایره ای، رفع ابهام، مشتق ضمنی، هذلولی، بیضی، مجامب هذلولی، وترکانونی، طول وتر کانونی، استاد مرادی