هندسه ۱

هندسه ۱

 

یک طرح درس برای هندسه دوم دبیرستان میتواند به شکل زیر باشد

فصل اول هندسه دوم دبیرستان: دانش آموزان شاید برای اولین بار با چگونگی استدلال در ریاضی در این فصل از کتاب هندسه ۱ آشنا شوند. آموزش این مفاهیم و در ادامه خم های ساده و چندضلعی های مختلف نیاز به ۳ جلسه کلاس دارد تا دانش آموزان بتوانند در این جلسات آشنایی بیشتری نیز از هندسه پیدا کرده و یادگیری برای قسمت های دیگر کتاب نیز راحت تر باشد.

فصل دوم هندسه دوم دبیرستان: یادگیری این فصل برای اکثر دانش آموزان کار دشواری نبوده پیدا کردن مساحت اشکال هندسی متفاوت روی صفحه نیاز به ۲ جلسه کلاس آموزشی دارد.

فصل سوم هندسه دوم دبیرستان: تشابه بین اشکال هندسی و دانستن رابطه بین مساحت و محیط شکل های متشابه مبحت کلیدی کتاب هندسه ۱ می باشد. در کنکور نیز سوال این فصل و یافتن تشابه بین دو مثلث برای اکثر داوطلبین کنکور کار دشواری است. با ۴ جلسه تدریس این فصل به خوبی پوشش داده شده و دانش آموزان می توانند مباحث را به راحتی یاد بگیرند.

فصل چهارم هندسه دوم دبیرستان: دانش آموزان با این فصل به خوبی رابطه برقرار کرده و آموزش شکل هایی فضایی با ۳ جلسه به خوبی پوشش داده می شود.


 

دانلود کتاب درسی هندسه دوم دبیرستان رشته های تجربی و ریاضی فیزیک ( هندسه پایه ۱ )


 

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۱

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۲

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۳

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۴

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۵

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۶

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۷

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۸

سوال امتحانی  درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم اول ( دی ماه ) شماره ۹


 

 

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۱

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۲

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۳

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۴

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۵

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۶

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۷

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۸

سوال امتحانی درس هندسه ۱ از سال دوم دبیرستان ترم دوم ( خرداد ماه ) شماره ۹

 

برچسب: فیلم ریاضی کنکور، ویدئو آموزش ریاضیات، ویدئو ریاضیات کنکور تجربی، فیلم ریاضیات تجربی، آموزش حد و پیوستگی، آموزش مشتق، آموزش انتگرال، هندسه ۱، ریاضیات دوم دبیرستان، ریاضی سوم تجربی، ریاضی پیش تجربی، تست هندسه کنکور، تست ریاضی کنکور، حل تشریحی ریاضیات کنکور، کنکور تجربی، کاربرد مشتق، مجانب مایل، مجانب افقی، رسم نمودار توابع، حل آسان تست کنکور، آموزش مفهومی ریاضیات، دی وی دی کنکور، دی وی دی ریاضیات کنکور، تصاعد حسابی، تصاعد هندسی، توابع نمایی و لگاریتمی، انتگرال معین، انتگرال نامعین، فرمول مشتق، فرمول انتگرال، مثلثات، توابع مثلثاتی، توابع متناوب، تابع قدرمطلق، تابع براکت، تابع جزء صحیح، ماتریس، دترمینان، آمار و مدلسازی، نمودار جعبه ای، نمودار دایره ای، رفع ابهام، مشتق ضمنی، هذلولی، بیضی، مجامب هذلولی، وترکانونی، طول وتر کانونی، استاد مرادی